Tänavavaate usaldusväärsete fotograafide eeskirjad

Need eeskirjad kehtivad kõigi Tänavavaate usaldusväärsusprogrammis osalejate kohta, kes koguvad oma klientide nimel pildimaterjali, mida Google'i teenustes kasutada.

Meie Tänavavaate usaldusväärsete fotograafide eeskirjad hõlmavad nelja teemat.

 • Läbipaistvusnõuded: teave, mida peate klientidega jagama
 • Keelatud toimingud: asjad, mida te ei tohi teha, kui soovite avaldada või hallata klientide nimel Google'i teenustesse üles laaditud pildimaterjali
 • Brändingujuhised: nõuanded Google'i brändielementide sobivaks kasutuseks
 • Kvaliteedinõuded: juhised klientide Google'i reklaamikontode korraldamiseks

Läbipaistvusnõuded

Selleks et kliendid mõistaksid täielikult Google'i teenustesse piltide üleslaadimise eeliseid, peab neil olema teadlike otsuste langetamiseks õige teave. Seega nõuame kõigilt oma usaldusväärsetelt osapooltelt neid otsuseid mõjutava teabe korral läbipaistvust. Peale allpool kirjeldatud nõuetele vastamise peavad usaldusväärsed osapooled esitama mõistlikkuse piires klientidele nõudmise korral muud asjakohast teavet.

Oma fototeenuseid müües tuleb teil kindlasti tegutseda sama läbipaistvalt ning mõista teiste inimeste, brändide ja kohalike seadustega seotud kohustusi ja õigusi.

Teenuste tasude ja kulude ikoon

Teenuste tasud ja kulud

Usaldusväärsusprogrammis osalejad võtavad oma väärtuslike teenuste eest tihti haldustasu ja pildimaterjali ostjad peaksid olema selliste teenustasude võtmisest teadlikud. Uusi kliente tuleb vähemalt enne esimest müüki kirjalikult teavitada ning teenustasud ja kulud tuleb avalikustada kliendi arvetel.

See on eriti oluline väiksema eelarvega pildimaterjali ostjatele (kellel ei pruugi olla selliseid ressursse või teadmisi kui suurtel pildimaterjali ostjatel), sest neil on vaja teada, mida oodata koostööst Tänavavaate usaldusväärse fotograafiga.

Ausa esitluse ikoon

Aus esitlus

Tänavavaate usaldusväärsusprogrammis osaleja ei tohi mitte mingil moel jätta muljet, nagu töötaks ta Google'i alluvuses. Esitlege end ausalt kui täielikult iseseisvat juriidilist isikut ja teavitage klienti sellest, et Google'il on avaldamisteenuse pakkujana üksnes piiratud roll.

Individuaalse vastutuse ikoon

Individuaalne vastutus

Ehkki avaldatud piltide kuvamiseks Google Mapsis kulub tavaliselt vaid mõni sekund, võidakse need hiljem tagasi lükata, kui need ei järgi Mapsi kasutajate kaastööde kohta kehtivaid sisueeskirju või Google Mapsi teenusetingimusi.

 • Kui Google Maps peaks tellitud pildi eemaldama, siis jääb probleemi lahendamine fotograafi ja ettevõtte omaniku ülesandeks.
 • Soovitame fotograafidel eeskirjadega vastuolus olevad pildid kohe parandada või need välja vahetada ja veenduda, et Google Maps kiidaks need heaks. Kui aga probleemi lahendada ei saa, siis tuleb kliendile tagastada kogu töö eest saadud tasu.

Pildi omandilise kuuluvuse ikoon

Pildi omandiline kuuluvus

Soovitame fotograafidel ja ettevõtete omanikel sõlmida kirjaliku lepingu, kus kirjeldatakse lepingu tingimusi, tagatisi ja tehtavate piltide omandilist kuuluvust.

 • Määrake kindlaks, kes on pärast pildistamist piltide omanik. Kui omandiline kuuluvus jääb fotograafile, siis veenduge, et ettevõtte omanik teaks, kuidas ta võib pilte kasutada ilma fotograafi autoriõigusi rikkumata. Sama pilti ei tohi avaldada kahe konto alt (nt fotograafi ja ettevõtte omaniku konto alt).

Kohalike õigusaktide järgimise ikoon

Seaduste järgimine

Klientide teenindamisel peate kindlasti järgima kõiki kohaldatavaid seadusi. Ärge esitage oma oskuste ega tehtava töö lõppkvaliteedi kohta valeandmeid. Samuti veenduge, et teil oleks kindlustus, mis on vajalik töö jaoks, mida olete tegema palgatud.

Pildi nähtavuse ikoon

Pildi nähtavus

Google ei arvesta piltide Google Mapsi paigutamisel kolmandate osapoolte mis tahes lepingulisi ega ärilisi kokkuleppeid, sh ettevõtete omanike ja fotograafide vahelisi lepinguid. Asjaolu, et ettevõtte omanik on professionaalsele fotograafile pildistamise eest maksnud, ei mõjuta seda, kuidas või kus pilt Google Mapsis kuvatakse.

Huvide konflikti keelu ikoon

Huvide konflikti keeld

Teatud Google'i programmid – näiteks Local Guides – nõuavad mitteprofessionaalset osalemist (st teile ei maksta kaastöö eest kompensatsiooni). Kui pakute tasulisi teenuseid (näiteks reklaamite end Tänavavaate usaldusväärse teenusepakkujana), ei tohi te siduda professionaalseid teenuseid ühegi mitteprofessionaalse teenusega, mis eeldab erapooletust (näiteks võimalus postitada programmi Local Guide liikmena hinnanguid või arvustusi).

Lehe ülaosa Lehe ülaosa ikoon


Google'i brändide sobiv kasutus

Google Mapsi brändi Tänavavaade ja usaldusväärsuse märki saavad turunduseesmärkidel kasutada ainult fotograafid ja ettevõtted, kes on saavutanud staatuse „Usaldusväärne“. Kui olete usaldusväärne fotograaf, soovitame teil oma eristaatust esile tõsta. Usaldusväärsed profid tohivad kasutada usaldusväärsuse märki, logotüüpi ja brändinguelemente, sh Google Mapsi, Tänavavaate või muude üksustega seotud logosid. Allpool selgitatakse, mida nendega tohib teha ja mida mitte. Kui arvate, et keegi rikub Google'i brändivarade kasutusreegleid, saate probleemidest teavitada siin. Kõigi teiste Google'i brändivarade korral saate sobimatust kasutusest teavitada siin.

Usaldusväärsuse märgi kasutamise ikoon

Usaldusväärsuse märgi kasutamine

 • Usaldusväärsuse märki ja brändinguelemente tohib kasutada ainult siis, kui olete Tänavavaate usaldusväärsusprogrammi sertifitseeritud liige.
 • Usaldusväärsuse märki tohib kohast olenemata esitada ainult valgel taustal ja piisava siseäärisega.
 • Usaldusväärsuse märki tohib kasutada ainult koos oma nime või ettevõtte nime ja logoga.
 • Usaldusväärsuse märki ja brändinguelemente võib kasutada veebisaitidel, esitlustes, ettevõtte rõivastel ja prinditud müügimaterjalides.
 • Märk ja brändinguelemendid ei tohi olla lehe/rõiva kõige silmatorkavam osa.
 • Ärge muutke Google Mapsi, Tänavavaate ega usaldusväärsuse märke, logosid ega sõnamärke (sh ärge lisage graafikat, venitage pilte ega tõlkige neid).
 • Ärge kasutage märki eksitaval ega vääral moel. See tähendab näiteks märgi kasutamist viisil, mis annab mõista, et Google toetab teie tooteid või teenuseid.

Teenuste müümise ikoon

Teenuste müümine

 • Võite pakkuda ettevõtte ühe teenusena professionaalseid 360-kraadiseid fotosid.
 • Ärge esitage veebis ettevõtetega suheldes usaldusväärsusprogrammi kuulumise kohta valeandmeid ega varjake oma kuuluvust.
 • Ärge liitke enda pakutavaid tasulisi teenuseid (näiteks turustate end Tänavavaate usaldusväärse teenusepakkujana) programmi Local Guide liikmesusega.

Veebisaidile brändide lisamise ikoon

Veebisaidile brändide lisamine

 • Ärge kasutage domeeni nimes termineid „Google“, „Google Maps“ või „Tänavavaade“, usaldusväärsuse märki ega muid Google'i kaubamärke või nendega sarnanevaid kaubamärke.
 • Usaldusväärsuse märki võite kuvada oma veebisaidil.

Sõidukile brändide lisamise ikoon

Sõidukile brändide lisamine

 • Kui esitate sõidukil graafilisi elemente, võite kasutada ainult oma brändi ja logo.
 • Ärge kasutage sõidukil ühtegi Google'i brändielementi (sh Tänavavaate ikooni, märki ega logo).

360-kraadiste piltide nadiiri/seniidi ikoon

Bränding 360-kraadiste piltide nadiiris/seniidis

 • Kasutage oma ettevõtte logo/nime nadiiris/seniidis vastavas suuruses. Vorminguga seotud kriteeriumid leiate eeskirjajuhistest.
 • Brändi kaasamisel pildi nadiiri või sõiduki katusele peavad olema täidetud järgmised tingimused.
  • Teil peab olema luba brändi kasutamiseks.
  • Kuvada tohib ainult asjakohast sisu (nt reklaamides kohalikku turismi) või omistamist puudutavat sisu.
 • Sponsorluse/omistamise korral peab brändi esitamisel järgima järgmisi tingimusi.
  • Brändiga koos ei tohi esitada ühtki Google'i brändivara.
  • Brändiga koos ei tohi esitada reklaamgraafikat ega -lauseid (v.a juhul, kui see on kuvatud asukoha korral asjakohane).
  • Bränd ei tohi sisaldada fraasi „sponsored by“ ega selle tõlgitud vastet.
 • Ärge kasutage usaldusväärsuse märki ega mõnda muud Google'i brändi oma 360-kraadiste piltide nadiiris/seniidis (sh katustel esitatud graafikas, mis võib kaamerasilma ette jääda).

Nendele juhistele lisaks veenduge, et järgiksite Google'i sobiva kasutuse reegleid, brändi nõudeid ja tingimusi, geograafilise kasutuse juhiseid ja Google'i kaubamärkide kõiki muid kasutusjuhiseid.

Ettevõtte Google Adsis reklaamimise ikoon

Ettevõtte Google Adsis reklaamimine

Soovi korral võite oma ettevõtet Google Adsis reklaamida, kasutades reklaamides terminit „usaldusväärsete fotograafide programm“. Pidage meeles, et reklaamides on keelatud kasutada brändi „Tänavavaade“ ja kõiki muid Google'i brände.

Google’i ettevõtteprofiili brändingu ikoon

Google’i ettevõtteprofiili bränding

Google’i ettevõtteprofiili kasutamise korral tuleb teil järgida Google’i ettevõtteprofiili eeskirju ja täpsemalt Google’is ettevõtteteabe esitamise juhiseid.

Ärge kasutage oma Google’i ettevõtteprofiili nimes termineid Google, Google Maps, Tänavavaade ega muid Google’i kaubamärke või nendega sarnaseid kaubamärke.

Kui teile on antud staatus „Usaldusväärne“, võite oma profiilile laadida üles usaldusväärsuse märgi.

Märkus. Kui te neid juhiseid ei järgi, võite kaotada programmis oma staatuse ning usaldusväärsuse märgi ja muude brändielementide kasutamise õiguse.

Lehe ülaosa Lehe ülaosa ikoon


Usaldusväärse pildikvaliteedi nõuded

Pildikvaliteedi ikoon

Pildikvaliteet

 • Vähemalt 7,5 megapikslit (3840 × 1920 pikslit)
 • Pildi kuvasuhe 2 : 1
 • Horisondi ümbruses ei tohi esineda lünki
 • Ei tohi esineda märkimisväärseid liitmisvigu
 • Eredad/hämarad piirkonnad on piisavalt detailsed
 • Teravus: fookuses, liikumishägu ei tohi esineda
 • Häirivaid efekte ega filtreid ei tohi kasutada

Ühenduvuse ikoon

Ühenduvus

 • Kõigil ühendatud 360-kraadistel fotodel peab olema selge otsenähtavus
 • Pildistage siseruumides 1-meetrise ja õues 3-meetrise sammuga
 • Meiega ühendamise tõenäosuse suurendamiseks laiendage oma kogu ka tänavale

Sobilikkuse ikoon

Sobilikkus

 • Nõusolek inimeste ja kohtade näitamiseks
 • Geograafiliselt täpne paigutus
 • Ei tohi hõlmata arvutiga loodud ruume
 • Omistused ei tohi paikneda nadiirist allpool
 • Puudub viha õhutav või ebaseaduslik sisu

Lehe ülaosa Lehe ülaosa ikoon


Keelatud toimingud

Sobimatu sisu ikoon

Sobimatu sisu

Keelatud ja piiratud sisu leiate Mapsi kasutajate kaastöödele kehtivatest sisueeskirjadest.

Sobimatust sisust saate teavitada lingi „Teavita probleemist“ abil.

Valede, eksitavate või ebarealistlike väidete ikoon

Valed, eksitavad või ebarealistlikud väited

Soovime, et teenuse Tänavavaade usaldusväärsete fotograafide kliendid teeksid Tänavavaate usaldusväärsete fotograafidega töötamisel teadlikke otsuseid, mis tähendab seda, et peate oma ettevõtte, teenuste, nende teenustega seotud kulude ja kliendi eeldatavate tulemuste kirjeldamisel olema konkreetne ja aus. Ärge esitage valesid, eksitavaid ega ebarealistlikke väiteid.

Näited:

 • teie ja Google'i vahelise seose kohta valeväidete esitamine
 • Google'i teenuses Tänavavaade või Google Maps ülapaigutuse garanteerimine

Ahistava, solvava või ebausaldusväärse käitumise ikoon

Ahistav, solvav või ebausaldusväärne käitumine

Teenuse Tänavavaade kliendid peavad Tänavavaate fotograafilt saama sama head teenust, nagu nad saaksid siis, kui töötaksid otse Google'iga. Ärge kasutage potentsiaalsete või olemasolevate klientidega ahistavat, solvavat ega ebausaldusväärset taktikat.

Näited:

 • potentsiaalsetele klientidele telefonitsi korduvalt müügipakkumiste tegemine
 • reklaamija sobimatu survestamine teie agentuuriga liitumiseks või koostöö jätkamiseks
 • teistel teie eest Google'i sertifitseerimiseksamite teha laskmine
 • andmepüük
 • Google Adsi kupongide raha eest müümine

Lehe ülaosa Lehe ülaosa ikoon


Teave meie eeskirjade kohta

Tutvuge kindlasti põhjalikult Google'i Tänavavaate usaldusväärsete fotograafide eeskirjadega ja hoidke end nendega kursis. Kui arvame, et rikute meie eeskirju, võime teiega ühendust võtta, et uurida põhjalikult teie tegevust ja nõuda korrigeerivate meetmete võtmist. Tõsiste või korduvate rikkumiste puhul võime teid usaldusväärsuse programmist eemaldada ning võtta ühendust teie klientidega, et neid sellest teavitada. Võime ka takistada teie panustamist Google Mapsi teenustesse.

Lisaks nendele eeskirjadele rakenduvad ka olemasolevad kolmandatele isikutele kehtida võivad tingimused ja eeskirjad, sh järgmised.

Eeskirjade rikkumise tagajärgede ikoon

Eeskirjade rikkumise tagajärjed

Vastavuskontroll: võime teie ettevõtte igal ajal üle vaadata veendumaks, et järgite Tänavavaate usaldusväärsete fotograafide eeskirju. Kui võtame teiega eeskirjade järgimisega seotud teabe taotlemiseks ühendust, tuleb teil õigel ajal vastata ja teha vajaduse korral eeskirjade järgimiseks kiiresti muudatusi. Eeskirjade järgimise kontrollimiseks võime võtta ühendust ka teie klientidega.

Eeskirjade rikkumisest teavitamine: kui arvame, et rikute Tänavaate usaldusväärsete fotograafide eeskirju, võtame teiega tavaliselt ühendust ja palume võtta parandusmeetmed. Kui te ettenähtud ajavahemiku jooksul vajalikke parandusi ei tee, võime võtta sunnimeetmed. Raskete või korduvate rikkumiste korral võime võtta vajalikud meetmed viivitamatult ja ilma neist teavitamata.

Kolmanda osapoole programmi peatamine: teie osalemine Google'i kolmandate osapoolte programmides (nt Google'i Tänavavaate usaldusväärsusprogrammis) põhineb Tänavavaate usaldusväärsete fotograafide eeskirjade järgimisel ning osalemist võidakse piirata või see võidakse peatada, kui leiame, et rikute meie eeskirju või kui te ei tee meiega oma ettevõtte eeskirjade järgimise ülevaatamisel koostööd.

Mapsi konto peatamine: võime teie Google Mapsi konto raske eeskirjade rikkumise korral peatada. Korduvate ja eriti raskete eeskirjade rikkumiste korral peatatakse teie Google Mapsi konto jäädavalt ning teil ei ole enam võimalik Google Mapsi panustada. Lisaks võime võtta ühendust teie klientidega, et neid sellest teavitada.

Rikkumisest teavitamise ikoon

Kolmandast osapoolest partneri eeskirjade rikkumisest teavitamine

Kas arvate, et kolmandast osapoolest partner rikub neid eeskirju? Andke meile teada.

Lehe ülaosa Lehe ülaosa ikoon