Google soovib aidata teil ümbritsevat maailma paremini tundma õppida. Meie platvormide pildimaterjal täiustab kasutuskogemust ning aitab teil vaadata ja avastada nii lähedalasuvaid kui ka teisel pool maakera paiknevaid kohti. Näeme palju vaeva, et pildid oleksid kasulikud ja kajastaksid maailma, milles meie kasutajad ringi liiguvad.

Tänavavaate pildimaterjali võib olla jäädvustanud väline osapool või Google. Kahte eri allikat saab eristada igal pildil oleva omistusnime või -ikooni järgi. Välise osapoole jäädvustatud ja Google Mapsis avaldatud pildimaterjal kuulub vastavale kaastöötajale (või tema määratud isikule).

Sellelt lehelt leiate Google'i kogutud tänavavaate pildimaterjali eeskirjad. Kasutajate kogutud tänavavaate pildimaterjali kohta leiate teavet lehelt Mapsi kasutajate kaastöödele kehtivad sisueeskirjad.

Google'i kogutud Tänavavaate pildimaterjali eeskirjad

Google'i kogutud tänavavaate sisu eeskirjad on mõeldud selleks, et muuta teenuse Tänavavaade pildimaterjal kõikide kasutajate jaoks meeldivaks ja sisukaks. Siit saate teada, kuidas toimime sobimatu sisu puhul ja millised on Google Mapsis teenuse Tänavavaade pildimaterjali avaldamiskriteeriumid. Vaadake eeskirjad aeg-ajalt üle, kuna neid võidakse värskendada.

Tänavavaate pildimaterjali ei edastata reaalajas

Tänavavaate pildimaterjalilt on näha üksnes see, mida meie kaamerad asukohast möödasõitmise päeval jäädvustasid. Pärast jäädvustamist kulub piltide töötlemiseks mitu kuud. See tähendab, et sisu, mida näete, võib olla mitme kuu või lausa mõne aasta vanune. Mõne asukoha puhul, millest oleme pilte kogunud juba mitu aastat, võib olla võimalik kasutada funktsiooni Ajamasin, et vaadata pildimaterjalis toimunud muutusi.

Hägustamine

Google Mapsis Tänavavaate pildimaterjali avaldamisel kasutab Google üksikisikute privaatsuse kaitsmiseks mitmesuguseid abinõusid.

Oleme välja töötanud uue nägude ja numbrimärkide hägustamise tehnoloogia, mis hägustab teenuses Tänavavaade näod ja numbrimärgid, mis tuvastatakse Google'i kogutud pildimaterjalis. Kui märkate, et teie nägu või numbrimärki on vaja rohkem hägustada, või soovite, et hägustaksime kogu teie maja, auto või keha, esitage sellekohane taotlus tööriista "Teavita probleemist" kaudu.

Sobimatu sisu

Sobimatust sisust teatamiseks kasutage linki "Teavita probleemist". Me loeme sobimatuks sisuks järgmistesse kategooriatesse kuuluva sisu, välja arvatud juhul, kui sisul on kunstiline, hariv või dokumentaalne väärtus.

Intellektuaalomandi õiguste rikkumised

Intellektuaalomandi õiguste rikkumised

Keelatud on pildid ja muu sisu, mis rikuvad kellegi teise seaduslikke õigusi, sh autoriõigust. Lisateabe saamiseks või DMCA taotluse esitamiseks vaadake üle autoriõigustega seotud toimingud.

Ikoon Seksuaalselt vulgaarne sisu

Seksuaalselt vulgaarne sisu

Keelatud on seksuaalselt vulgaarne sisu.

Ikoon Ebaseaduslik, ohtlik või vägivaldne sisu

Ebaseaduslik, ohtlik või vägivaldne sisu

Keelatud on sisu, mis on loomult ebaseaduslik, õhutab ohtlikele või illegaalsetele tegudele või sisaldab vulgaarset või tarbetut vägivalda.

Ikoon Ahistamine ja ähvardamine

Ahistamine ja ähvardamine

Keelatud on sisu, mis kasutab teenust Tänavavaade selleks, et üksikisikuid ahistada, kiusata või rünnata.

Vaenu õhutamine

Vaenu õhutamine

Keelatud on sisu, millega propageeritakse või toetatakse vägivalda üksikisikute või inimrühmade suhtes nende rassi või etnilise päritolu, religiooni, puude, soo, vanuse, rahvuse, veteranistaatuse, seksuaalse sättumuse või sooidentiteedi alusel.

Ikoon Terrorismiga seotud sisu

Terrorismiga seotud sisu

Me ei luba terroristlikel organisatsioonidel mis tahes eesmärgil, sh värbamiseks, seda teenust kasutada. Eemaldame ka terrorismiga seotud sisu, näiteks sisu, mis reklaamib terrorismiakte, õhutab vägivalda või ülistab terrorirünnakuid.

Ikoon Laste ohustamine

Laste ohustamine

Google'il on nulltolerants sisu suhtes, mis kujutab laste ärakasutamist või ahistamist. See hõlmab seksuaalset ahistamist kujutavaid pilte ja mis tahes sisu, milles kujutatakse lapsi seksuaalsel viisil. Kui leiate mis tahes sisu, milles kujutatakse teie arvates laste ärakasutamist eelnevalt kirjeldatud viisil, ärge jagage ega kommenteerige seda, isegi kui teie eesmärk on juhtida sisule Google'i tähelepanu. Kui leiate sisu mujal Internetis, võtke otse ühendust organisatsiooniga National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).

Ikoon Isikut tuvastada võimaldav teave

Isikut tuvastada võimaldav teave

Me ei luba sisu, mis hõlmab kas teie või kellegi teise isikut tuvastada võimaldavat teavet, nt krediitkaardiandmeid, terviseandmeid või riigiasutuse väljastatud isikutunnistust.