Privaatsuseeskirjad

See on meie privaatsuseeskirjade arhiveeritud versioon. Vaadake praegust versiooni või kõiki varasemaid versioone.

Peida näited
Kuva näited
Peida näited

Viimati muudetud: 31. märts 2014 (vaadake arhiveeritud versioone)

Meie teenuste kasutamiseks on mitu võimalust: teabe otsimine ja jagamine, teiste inimestega suhtlemine või uue sisu loomine. Kui jagate meiega teavet, näiteks luues endale Google'i konto, saame neid teenuseid veelgi paremaks muuta – näidata asjakohasemaid otsingutulemusi ja reklaame, aidata teil inimestega ühendust võtta või muuta jagamise kiiremaks ja lihtsamaks. Soovime, et meie teenuseid kasutades teaksite, kuidas me teavet kasutame ja kuidas saate oma privaatsust kaitsta.

Meie privaatsuseeskirjad selgitavad järgmist:

Oleme üritanud eeskirju võimalikult lihtsana hoida, aga kui te ei ole kursis selliste terminitega nagu küpsised, IP-aadressid, veebilutikad ja brauserid, siis tutvuge kõigepealt nende oluliste terminitega. Google hoolib teie privaatsusest, nii et kui olete uus Google’i klient või meie teenuste pikaajaline kasutaja, varuge aega meie tavadega tutvumiseks – ja kui teil on küsimusi, võtke meiega ühendust.

Teave, mida me kogume

Kogume teavet, et pakkuda kõikidele kasutajatele paremaid teenuseid – alustades elementaarsest teabest, nt sellest, mis keelt te räägite, ja lõpetades keerukama teabega, nt millised reklaamid on teie jaoks kõige kasulikumad või millised inimesed teile võrgus kõige rohkem korda lähevad.

Kogume teavet kahel viisil:

Kuidas kasutame kogutud teavet?

Kasutame kõikidelt teenustelt kogutud teavet, et pakkuda, säilitada, kaitsta ja täiustada teenuseid ning arendada uusi teenuseid ning kaitsta Google'it ja meie kasutajaid. Lisaks kasutame seda teavet, et pakkuda teile kohandatud sisu, nt andes teile asjakohasemaid otsingutulemusi ja reklaame.

Võime kasutada teie Google’i profiilis olevat nime kõikides pakutavates teenustes, mis eeldavad Google’i konto olemasolu. Lisaks võime asendada teie Google’i kontoga seotud varasemad nimed nii, et olete kõikides meie teenustes esindatud sama nimega. Kui teistel kasutajatel on juba teie e-posti aadress või muu teid tuvastav teave, võime neile näidata teie avalikult nähtava Google’i profiili teavet, nt teie nime ja fotot.

Kui võtate Google’iga ühendust, võime selle suhtluse talletada, et aidata lahendada mis tahes teil tekkida võivaid probleeme. Võime kasutada teie e-posti aadressi, et teavitada teid meie teenustest, nt anda teile teada kavandatavatest muudatustest või täiustustest.

Kasutame küpsistest ja teistest tehnoloogiatest, nt veebimajakatelt, kogutud teavet, et parandada teie kasutuskogemust ja meie teenuste üldist kvaliteeti. Näiteks kui salvestame teie keele-eelistused, siis saame kuvada teenuseid teie eelistatud keeles. Kohandatud reklaamide kuvamisel ei seosta me küpsiseid ega anonüümset identifikaatorit tundlike kategooriatega, nt kategooriatega, mis on seotud rassi, religiooni, seksuaalse sättumuse või tervisega.

Võime seostada ühe teenuse isikliku teabe teabega (sh isikliku teabega) teistelt Google'i teenustelt, nt selleks, et lihtsustada jagamist teie tuttavatega. Me ei seosta DoubleClicki küpsiste teavet isikut tuvastava teabega, v.a juhul, kui meil on teie nõusolek.

Küsime teie nõusolekut enne teabe kasutamist muudel kui meie privaatsuseeskirjades määratud eesmärkidel.

Google töötleb isiklikku teavet serverites paljudes riikides üle kogu maailma. Võime töödelda teie isiklikku teavet serveris, mis asub väljaspool teie elukoha riiki.

Läbipaistvus ja valikud

Inimestel on seoses privaatsusega mitmesuguseid muresid. Meie eesmärk on selgelt väljendada, millist teavet me kogume, et saaksite ise teha olulisi otsuseid selle kohta, kuidas seda kasutatakse. Näiteks saate teha järgmist:

Lisaks saate määrata oma brauseri blokeerima kõiki küpsiseid, sh meie teenustega seotud küpsiseid, või näitama, kui me määrame küpsise. Siiski on oluline meeles pidada, et paljud meie teenustest ei pruugi korralikult toimida, kui küpsised on keelatud. Näiteks ei pruugi me mäletada teie keele-eelistusi.

Teave, mida jagate

Paljud meie teenused lubavad teil teistega teavet jagada. Pidage meeles, et kui jagate teavet avalikult, võivad otsingumootorid, sh Google, selle registreerida. Meie teenused pakuvad teile mitmeid võimalusi sisu jagamiseks ja eemaldamiseks.

Juurdepääs isiklikule teabele ja selle värskendamine

Kui kasutate meie teenuseid, on meie eesmärk pakkuda juurdepääsu teie isiklikule teabele. Kui see teave on vale, püüame pakkuda teile võimalusi see kiiresti värskendada või kustutada – v.a juhul, kui peame seda teavet säilitama seaduslikel ärilistel või õiguslikel eesmärkidel. Isikliku teabe värskendamisel võime paluda teie identiteedi tuvastamist enne, kui saame teie taotluse järgi toimida.

Võime keelduda taotlustest, mis on ebamõistlikult korduvad, nõuavad väga suuri tehnilisi pingutusi (nt uue süsteemi arendamine või olemasoleva fundamentaalne muutmine), seavad ohtu teiste privaatsuse või on väga ebapraktilised (nt taotlused, mis on seotud varundussüsteemides salvestatud teabega).

Kui saame tagada juurdepääsu teabele ja selle parandamise, teeme seda tasuta, v.a juhtudel, kui see eeldaks väga suuri tehnilisi ümberkorraldusi. Meie eesmärk on säilitada teenuseid nii, et need kaitsevad teavet juhuslike või pahatahtlike kahjustuste eest. Seega pärast seda, kui olete kustutanud teabe meie teenustest, ei tohi me kohe kustutada aktiivsetest serveritest jääkkoopiaid ega eemaldada teavet varusüsteemidest.

Teave, mida jagame

Me ei jaga isiklikku teavet ettevõtete, organisatsioonide ja isikutega Google’ist väljaspool, v.a juhul, kui kohaldub üks järgmistest asjaoludest.

Võime avalikult ja oma partneritega, nt väljaandjate, reklaamijate või ühendatud saitidega, jagada koondatud ja isikuliselt tuvastamatut teavet. Näiteks võime avalikult jagada teavet, et näidata trende meie teenuste üldise kasutamise kohta.

Kui Google on seotud ühinemise, omandamise või vara müügiga, kaitseme jätkuvalt isikliku teabe konfidentsiaalsust ja teavitame kasutajaid enne, kui nende isiklik teave edastatakse või neile hakkavad kehtima teistsugused privaatsuseeskirjad.

Teabe turvalisus

Töötame selle nimel, et kaitsta Google’it ja meie kasutajaid volitamata juurdepääsu eest meie kasutuses olevale teabele või selle volitamata muutmise, avalikustamise või rikkumise eest. Eeskätt teeme järgmist:

Millal need privaatsuseeskirjad kehtivad?

Meie privaatsuseeskirjad rakenduvad kõikidele teenustele, mida pakuvad Google Inc. ja selle tütarettevõtted, sh teistel saitidel pakutavad teenused (nt meie reklaamiteenused), aga v.a teenused, millel on eraldi privaatsuseeskirjad, mis ei sisalda neid privaatsuseeskirju.

Meie privaatsuseeskirjad ei rakendu teenustele, mida pakuvad teised ettevõtted või isikud, sh tooted või saidid, mis kuvatakse teile otsingutulemustes, saidid, mis võivad sisaldada Google’i teenuseid, või teised meie teenustele lingitud saidid. Meie privaatsuseeskirjad ei kata teiste ettevõtete ja organisatsioonide teabetavasid, kes reklaamivad meie teenustes ja võivad kasutada küpsiseid, veebilutikaid ja teisi tehnoloogiaid, et teenindada ja pakkuda asjakohaseid reklaame.

Kooskõlastamine ja koostöö reguleerivate ametiasutustega

Vaatame regulaarselt üle vastavuse meie privaatsuseeskirjadele. Lisaks peame kinni mitmest iseregulatsiooni raamistikust. Kui meieni jõuavad ametlikud kirjalikud kaebused, võtame kaebuse esitanud isikuga järelkontrolliks ühendust. Teeme koostööd vastavate reguleerivate asutustega, sh kohalike andmekaitseasutustega, et lahendada isikuandmete edastusega seotud kaebusi, mida meil ei õnnestu lahendada otse kasutajatega.

Muudatused

Meie privaatsuseeskirjad võivad aeg-ajalt muutuda. Me ei vähenda teie privaatsuseeskirjadest tulenevaid õigusi ilma teie selgesõnalise nõusolekuta. Postitame teate privaatsuseeskirjade mis tahes muudatustest sellel lehel ja suuremate muudatuste korral edastame täpsema teatise (sh mõnede teenuste puhul ka privaatsuseeskirjade muudatusi puudutava meiliteatise). Säilitame arhiivis ka privaatsuseeskirjade eelmisi versioone, et saaksite need üle vaadata.

Täpsemad tootepõhimõtted

Järgmised teatised selgitavad täpsemaid privaatsuspõhimõtteid teatud Google’i toodete ja teenuste kohta, mida kasutada võite:

Täiendavaid kasulikke privaatsuse ning turvalisusega seotud materjale leiate Google’i eeskirjade ja põhimõtete lehtedelt, sh järgmised lehed.